Case

Arbeidsmarktdashboard

De mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aanpakken, door inzicht te krijgen in data: Dat is het doel van het arbeidsmarktdashboard. In opdracht van Brainport Network ontwikkelde Betawerk, in partnerschap met regionaal onderzoeksinstituut Etil, deze vernieuwde dataservice.

Brainport is een uniek netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen dat Zuidoost-Nederland wil uitbouwen tot een toptechnologieregio in Europa. Voor dit netwerk en zijn stakeholders, is data over arbeidsmarkt, mobiliteit en economische ontwikkelingen onmisbaar. Het arbeidsmarktdashboard geeft inzicht in deze data. Zo kunnen werkgevers zien in welke regio’s nog een mogelijk aanbod van werknemers aanwezig is, kunnen overheden hun beleid onderbouwen en onderwijsorganisaties hun curriculum toetsen.

"Met het vernieuwde arbeidsmarktdashboard is een service ontwikkeld, die in de volle breedte en in alle dimensies inzicht biedt in de arbeidsmarkt. Zoiets was er voorheen nog niet."

Marcel van Brugge, projectleider namens Brainport Network

Arbeidsmarktdashboard

Datasets combineren

Brainport legde daarom bij Betawerk en Etil de uitdaging neer om te komen tot een nieuwe dataservice, waarin verschillende databases met elkaar gecombineerd zouden worden. Hierdoor zal er een consistent en betrouwbaar beeld van de arbeidsmarkt ontstaan. Het project ging van start met drie uitgangspunten: de ruwe data moest beschikbaar komen voor onderzoekers; datavisualisaties moesten inzicht bieden en artikelen zouden context geven en de verhalen achter de data vertellen.

Groeimodel

Daarnaast zou het aantal datasets sterk uitgebreid moeten worden, zodat data met elkaar vergeleken zouden kunnen worden. Bovendien moest het dashboard in de markt gezet worden als een service, die aan specifieke partijen op maat aangeboden kon worden. Het dashboard zou tot slot ook deel uit gaan maken van een groeimodel: Niet alleen Zuidoost-Nederland zou worden opgenomen; het is de bedoeling dat straks de rest van Nederland en ook Vlaanderen zullen aansluiten.

Arbeidsmarktdashboard

Actueel, innovatief en op maat

Het resultaat is een dashboard dat innovatief, actueel en op maat inzicht biedt in de arbeidsmarkt. Door data van o.a. CBS, UWV, LISA, SBB en Jobfeed te combineren, kan de gebruiker unieke verbanden leggen. Daarnaast is het gemakkelijk om informatie te filteren, bijvoorbeeld op thema, regio, sector, vacatures en beroepsgroepen. Gebruikers kunnen hun eigen dashboard samenstellen, datavisualisaties op hun eigen website plaatsen en verschillende grafieken met elkaar vergelijken.

Belangrijkste winst van het vernieuwde dashboard is dat alle data nu op één plek worden aangeboden. En alle data zijn gratis toegankelijk, door middel van het creëren van een eigen account.

"Gebruikers zijn onder indruk van het vernieuwde arbeidsmarktdashboard. Sinds de lancering ervan, zijn er zeker tien procent meer gebruikers bij gekomen."

Marcel van Brugge, projectleider namens Brainport Network

Arbeidsmarktdashboard - De arbeidsmarkt van data tot inzicht
Arbeidsmarktdashboard - De arbeidsmarkt van data tot inzicht
Arbeidsmarktdashboard.nl