Case

Inlife

Via Inlife houden dementerenden en hun mantelzorgers op een positieve manier contact met familie, vrienden en hulpverleners om zo hun leven prettiger en gemakkelijker te maken. Het is onderdeel van lopend onderzoek door Alzheimer Centrum Limburg en Universiteit Maastricht.

Mantelzorgers van dementerenden zijn vaak overbelast. Ze voelen zich bezwaard om hulp te vragen, doen te veel zelf en komen vaak weinig buiten de deur. Terwijl het juist voor hen essentieel is om af en toe 'bij te tanken'. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken namen Alzheimer Centrum Limburg en Maastricht UMC+ het initiatief voor Inlife. Betawerk was vanaf het begin betrokken en ontwikkelde het platform in samenwerking met beide organisaties én met de doelgroep zelf: mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Samen ontwikkelen met scrum

Hoe kan de zorg rondom een persoon met Alzheimer worden verbeterd via een online platform? We werden vanaf de start betrokken bij het uitwerken van deze onderzoeksvraag waarbij een bijzondere doelgroep met specifieke behoeften centraal staat. We hebben intensief samengewerkt volgens de Scrum-methodiek, met de opdrachtgever als Product owner. Het uitwerken van onderdelen in Sprints maakte het mogelijk om voortschrijdend inzicht een plek te geven en zeer adaptief te werken.

Laagdrempeligheid voorop

Het doel van Inlife is het dagelijks leven van de dementerende, mantelzorger en hun omgeving prettiger en gemakkelijker te maken. Om dit te bereiken ontwikkelden we een eenvoudig te gebruiken online platform, zodat ook de oudere doelgroep er gemakkelijk mee kan werken. 

De kracht van de omgeving 

Op Inlife staan dementerenden op een positieve manier in contact met familie, vrienden en hulpverleners. Zo kan er eenvoudig, concrete hulp gevraagd worden, zodat naasten weten waar behoefte aan is. In de agenda wordt vervolgens geregeld wie, wat, wanneer komt doen. Mocht de zorg tijdelijk overgedragen worden, dan kan dat met het zorgboek.   

Een belangrijke component van Inlife is de positieve toon. Naast de praktische insteek, is Inlife er ook om het zorgen en verzorgd worden draaglijker te maken. Op een Facebookachtige tijdlijn kunnen de mantelzorgers fijne momenten met elkaar delen.

Voor en door de doelgroep 

Betawerk ontwikkelde Inlife samen met dementerenden en mantelzorgers en is actief betrokken bij het evaluatietraject met de doelgroep. Door Alzheimer Centrum Limburg wordt wetenschappelijk onderzocht wat de effecten van Inlife zijn. 

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Ivo Hermans.

myinlife.nl