Case

Kinderopvang Humanitas

Kinderopvang Humanitas is de grootste kinderopvangaanbieder zonder winstoogmerk van Nederland. Betawerk pakte de uitdaging op om van Humanitas een leading organisatie te maken op online gebied, zowel qua presentatie als qua dienstverlening.

Drupal Splash Awards

Bijna 18.000 kinderen komen wekelijks naar de bijna 300 kinderdagverblijven, buitenschoolse opvangcentra en peuterspeelzalen van Humanitas. Goede communicatie met de ouders van deze kinderen is essentieel, zeker wat betreft informatievoorziening en de mogelijkheid tot het maken van afspraken.

"Naast het feit dat er een nieuwe website moest komen, wilden we ook weten hoe we op die site op een nieuwe manier met onze klanten konden communiceren. Betawerk is met die vraag aan de slag gegaan."

Leon Sevriens, manager ICT, Kinderopvang Humanitas

Kinderopvang Humanitas

Digitale reorganisatie 

De online communicatie van Humanitas was echter verouderd. De website gaf geen goed beeld van de individuele vestigingen, de juiste informatie was moeilijk te vinden en het maken van een afspraak voor bijvoorbeeld een rondleiding, was ingewikkeld. Voor Humanitas was het bovendien belangrijk om in de toekomst online klanten aan zich te kunnen binden, om online service te kunnen verlenen en dat de passie en visie van de organisatie eigentijds gepresenteerd werd. Kortom: Een digitale reorganisatie was noodzakelijk. Alle 2000 medewerkers van Humanitas moesten in dit proces worden meegenomen.

Praktische informatie leidend

Door de Service Design-methode te gebruiken, heeft Betawerk helder gekregen op welke zaken de online communicatie van Humanitas zich zou moeten focussen. Samen met een werkgroep van 10 medewerkers uit alle geledingen van de organisatie, werden onder andere klanten van Humanitas geïnterviewd. Hieruit kwam naar voren dat praktische informatie, zoals locaties, sfeerimpressies, kosten, beschikbaarheid en aanmelden, leidend bleek voor de klanten. Dit perspectief is centraal komen te staan in de online communicatie van Humanitas.

Kinderopvang Humanitas

Ontzorgen en ondersteunen

Vanuit dit perspectief is een online missie ontwikkeld: Ouders binden door hen te ontzorgen in het organiseren van kinderopvang en actief te ondersteunen met de opvoeding van hun kind. Centraal in de online communicatie is de nieuwe website, met servicegerichtheid, de locaties, ervaringen van ouders, flexibiliteit en gebruiksgemak als uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn uitgewerkt in een makkelijk te gebruiken site, waarop beeld leidend is en versterkt wordt door een korte tekst. Iedere locatie heeft een eigen landingspagina, met prominent de onderscheidende kwaliteiten en knoppen voor de belangrijkste acties. Overal staat de mogelijkheid tot direct en persoonlijk contact centraal.

"Ouders zijn enthousiast over de gebruiksvriendelijkheid van de site. Ook de eigen organisatie voelt zich veel meer verbonden met de site: De locatiemanagers kunnen hun eigen vestiging beter presenteren."

Leon Sevriens, manager ICT, Kinderopvang Humanitas

Kinderopvang Humanitas - Online klanten binden en service verlenen
Kinderopvang Humanitas - Online klanten binden en service verlenen
www.kinderopvanghumanitas.nl