Case

Service Innovation Dashboard

Naast het concurreren op prijs en kwaliteit moeten ondernemers op zoek naar innovatieve manieren om waarde toe te voegen aan hun product. Service, ervaring en beleving worden steeds belangrijker.

 
Start de quickscan… Kan Service Innovation uw concurrentiepositie verbeteren?
Het Service Innovation Dashboard is een gratis hulpmiddel om snel en regelmatig inzicht te krijgen in de factoren die belangrijk zijn om met diensten te kunnen innoveren.
Het invullen van de vragenlijst kost slechts 15 minuten
Deelnemende bedrijven kunnen werknemers uitnodigen de vragenlijst in te vullen
Het interactieve kwadrant toont de resultaten op persoonlijk, bedrijfs- en sectorniveau
De gegeven antwoorden zijn in detail te bekijken
Advies op maat om te innoveren met diensten en zo uw concurrentiepositie te versterken

Op initiatief van Service Science Factory, onderdeel van Maastricht University (UM), ontwikkelde Betawerk deze online service die organisaties inzicht geeft in hun eigen innovatiekracht. In een tijd waarin het steeds moeilijker wordt te concurreren op prijs en kwaliteit moeten ondernemers immers op zoek naar innovatieve manieren om waarde toe te voegen aan hun product.

Quickscan

Door middel van de quickscan krijgen ondernemers in 15 minuten een helder beeld van hun innovatievermogen én dat van hun sector. Op basis van een wetenschappelijk ontwikkelde methodiek maakt het dashboard een analyse met datavisualisaties waar direct handreikingen voor verbetering aan zijn gekoppeld. De verzamelde data zijn niet alleen waardevol voor ondernemingen, maar geven ook inzicht in de algemene stand van zaken rondom service innovation. Deze gegevens stellen overheidsorganisaties in staat doelgerichter beleid te ontwikkelen en ondernemers beter te ondersteunen.

Van data naar kwaliteitsverbetering

Het Service Innovation Dashboard laat zien hoe een bedrijf presteert, zowel als autonome organisatie als in relatie tot de sector. Het dashboard biedt drie manieren van benchmarking: binnen het bedrijf, binnen de sector en in relatie tot tijd. De analyse, in de vorm van een datavisualisatie, maakt duidelijk of en op welke manier een dienst verbeterd kan worden.

Service Innovation Dashboard workflow  

Van data naar gerichter beleid

De data die het Service Innovation Dashboard genereert zijn niet alleen waardevol voor ondernemingen, maar geven ook inzicht in de algemene stand van zaken rondom service innovation. Deze gegevens stellen overheidsorganisaties in staat doelgerichter beleid te ontwikkelen en ondernemers beter te ondersteunen.

Meerwaarde creëren met diensten

Het Service Innovation Dashboard werd ontwikkeld in het kader van het programma MeerWaarde met Diensten. Dit programma is een initiatief van Services Valley, Smart Services Hub en Service Science Factory en wordt financieel ondersteund door LIOF en de Provincie Limburg.

ServiceInnovationDashboard.com

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het Service Innovation Dashboard contact op met Ivo Hermans.