Case

Gemeente Maastricht

Een gemeentelijke website is het belangrijkste informatie- en dienstverleningsinstrument van een gemeente. Hoe beter ingericht, des te meer inwoners en ondernemers hun zaken zelf digitaal regelen. Dat vraagt om een goed product, maar ook om nauwgezet kwaliteitsbeheer. Met deze ambities vond de gemeente Maastricht in Betawerk een partner voor een langdurige samenwerking. Met het Drupal CMS realiseerden we een gemeentelijke website én multisite-platform voor het beheer van alle websites van de gemeente Maastricht.

Toegankelijke digitale dienstverlening

Een grote uitdaging van gemeenten is het digitaal ontsluiten van hun dienstverlening. Op een laagdrempelige en efficiënte manier, zodat iedereen zijn of haar zaken zelf kan regelen. De oude website droeg daar onvoldoende aan bij. We ontwierpen daarom de gemeentelijke website from scratch en stelden de eindgebruiker centraal. Het moet voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk zijn om zaken te regelen, relevante informatie te vinden en betrokken te zijn bij de internationale stad Maastricht. Door de nieuwe interface werkt het navigeren op de gemeentelijke site intuïtiever, wat de gebruikservaring ten goede komt. Die interface is mobile first ontworpen; ruim 65% van alle gebruikers bezoekt de site en regelt zaken via een mobiel apparaat. 

Gebruikersonderzoek

Uitvoerig gebruikersonderzoek legde de basis voor onze aanpak. Die combineerden we met data-analyse van jaren aan websitebezoek aan de gemeentelijke website. Inclusie en digitale toegankelijkheid waren (en blijven) belangrijk thema's. De nieuwe gemeentelijke site is zodanig ontworpen dat deze ook goed toegankelijk is voor mensen met een beperking. Deze voldoet aan alle wettelijke en maatschappelijke eisen omtrent inclusie en toegankelijkheid en stijgt wat dat betreft zelfs boven de landelijke benchmark uit. Met bijvoorbeeld de geïntegreerde voorleesfunctie helpen we ook slechtzienden, laaggeletterden en dyslectici aan de juiste informatie.

Homepage met de meest gevraagde zaken als toptaken
Thema-pagina: overzichtelijk en geprioriteerd aanbod
Duidelijke call-to-action
Onderwerp-pagina's met ruimte voor beleving
Rustige, leesbare tekstpagina's

Fris, eenvoudig en doelgericht

Mobile first: dat betekent focus houden en keuzes maken wat wel, maar vooral ook wat niet in beeld komt. Zo is zowel mobiel als op tablets en desktop een overzichtelijke en doelgerichte user experience ontstaan. De eindgebruiker en zijn behoeftes zijn hierin leidend geweest. Ondanks de honderden pagina’s en vele vormen van informatie, navigeren inwoners en ondernemers nu snel door een platte en eenvoudige informatiestructuur. We gaven de gemeente Maastricht daarnaast bouwblokken in Drupal, waarmee ze zelf pagina’s kunnen opbouwen. Altijd binnen huisstijl en door slim ingerichte bouwblokken, altijd doelgericht.

GRIP OP KWALITEit

Een overheid wil bovenal betrouwbaar zijn. Dat vraagt nogal wat van een organisatie, zoals de gemeente Maastricht waar meer dan honderd verschillende mensen inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor duizenden pagina’s en nieuwsberichten. In de oude situatie was deze verantwoordelijkheid onvoldoende georganiseerd en leunde op de betrokkenheid van 'interne eigenaren'. Daardoor had de organisatie weinig grip op het kwaliteitsniveau van informatie en dienstverlening.

Dat losten we op door slim geautomatiseerd content management. Met periodieke prikkels helpen we interne eigenaren nu hun zaken up-to-date te houden. Managers krijgen met een dashboard en automatische rapportages inzicht in de actualiteit van hun content. Met een tool voor kwaliteitscontrole analyseren we daarnaast de toegankelijkheid van de inhoud: taalniveau, dode links, WCAG2.1-compliancy en meer. Naast de technische oplossing, hielpen we de gemeente Maastricht ook om dit organisatorisch te implementeren.

gemeente Maastricht mobile first Eenvoudig gebruik op mobiele apparaten

Organisatie meenemen

Door te werken als één team wisten we zowel technische uitdagingen als organisatorische drempels te overwinnen en na krap 5 maanden een gloednieuwe gemeentelijke website te lanceren. Samen stelden we een service statement op. Op basis van een online strategy map bepaalden we samen de ambities van de gemeentelijke website. Een online score card bracht doelstellingen kwantificeerbaar en meetbaar in kaart.

Vervolgens zorgden één contactpersoon bij Betawerk en één product owner aan de kant van gemeente Maastricht voor een efficiënt verloop van het project. Na lancering van de gemeentelijke website worden de ruim honderd ambtenaren die inhoudelijk voor pagina’s verantwoordelijk zijn, meegenomen in de nieuwe omgeving. Ook hier ondersteunen we de gemeente in de uitrol van het kwaliteitsbeheer.

Drupal multisite-architectuur

De gemeentelijke website is de eerste website van de Drupal multisite-omgeving van de gemeente Maastricht. Met deze oplossing kan de gemeente eenvoudig en goedkoop nieuwe websites genereren. Al deze websites draaien op dezelfde technische kern. Daarmee hebben alle websites binnen de architectuur automatisch hetzelfde beveiligingsniveau als de gemeentelijke website. Ook zijn daarmee andere zaken, zoals toegankelijkheid geborgd.

Compliancy wordt zo op één plek voor alle websites geregeld. Dat maakt het beheer eenvoudiger, goedkoper en nauwkeuriger. De komende tijd realiseren we enkele tientallen nieuwe websites van de gemeente Maastricht binnen deze omgeving. Daarmee ontstaat een schaalbaar, duurzaam en (kosten)efficiënt model voor het beheer van websites.

Gemeente Maastricht - Corporate website & multisite-omgeving
Gemeente Maastricht - Corporate website & multisite-omgeving
www.gemeentemaastricht.nl